Map of an Englishman (2004)
Map of an Englishman (2004)

Grayson Perry

© Grayson Perry

/featuresGallery/FeaturedScrollingImages/2_17893.jpg